HƯỚNG DẪN CỐ ĐỊNH MỚI

0

Đấu nối thuê bao cố định mới

Mục đích chức năng: Đấu nối một hoặc nhiều dịch vụ cố định, gồm 9 dịch vụ:

PSTN, ADSL, NextTV, THC Analog, IpPhone, Dich vu Internet EoC, FTTH, Multiscreen 1 chiều, Multiscreen 2 chiều

Bước 1: Vào đường dẫn chức năng:

Quản lý khách hàng/Cung cấp dịch vụ đấu nối mới/Tạo mới yêu cầu: Hệ thống hiển thị màn hình mặc định của chức năng như sau:

22236099_1810336589297005_2030759911_n

Bước 2: Tìm kiếm thuê bao cũ hoặc nhập mới thông tin đường dây

TH1: Tìm kiếm thuê bao cùng địa chỉ:

Nhập mới thông tin “Số giấy tờ” hoặc account của khách hàng

Click “Tìm kiếm

Hệ thống sẽ trả ra danh sách thuê bao cũ của khách hàng. Chọn thuê bao cùng đường dây  Địa chỉ khảo sát tự động lấy theo thông tin hạ tầng cũ đã chọn.

22207407_1810337395963591_1812982603_n

TH2: Nhập mới thông tin đường dây:

 

B1: Nhập mới thông tin người liên hệ/Điện thoại liên hệ

B2: Chọn các dịch vụ muốn khảo sát:

+ Có thể chọn nhiều dịch vụ cùng lúc

+ Có thể nhập nhiều số lượng với từng dịch vụ được cấu hình (FTTH, PSTN, ADSL, EoC: đấu 1 thuê bao/1 lần; Mul, NGN, IPTV, THC: đấu tối đa 10 thuê bao/1 lần)

22236166_1810337909296873_1057392916_n

B3: Chọn địa chỉ khảo sát

Click “Đồng ý”: chọn địa chỉ khảo sát

Click “Hủy”: trở lại màn hình khảo sát sơ bộ

22237088_1810338542630143_1440885975_n

 

 

 

Bước 3: Khảo sát sơ bộ

Có 2 cách khảo sát: Khảo sát theo mã kết cuối (nhập mã kết cuối và click ion Kiểm tra, hệ thống sẽ trả về kết quả đấu nối) và khảo sát theo bản đồ (click icon bản đồ)

5

TH1: Khảo sát theo Mã kết cuối

B1: Trường Mã kết cuối: Nhập mới Mã kết cuối

B2: Click ion “Kiểm tra” . Hệ thống sẽ trả về kết quả khảo sát

+ KQ khảo sát: OK : Khảo sát hợp lệ

+ KQ khảo sát: NOK : Khảo sát KO hợp lệ

B3: Hoàn tất khảo sát

+ Click “Hoàn tất khảo sát” để kết thúc khảo sát

+ Click “Khảo sát lại” để chọn lại thông tin khảo sát

6

TH2: Khảo sát theo địa bàn

Loại khảo sát mặc định = Khảo sát theo tọa độ Nhập bán kính tối đa = 500m  Click “Khảo sát

Loại khảo = Khảo sát theo địa bàn  Bắt buộc chọn địa bàn khảo sát  Nhập bán kính tối đa = 500m  Click “Khảo sát”

+ KQ khảo sát: OK : Khảo sát hợp lệ

+ KQ khảo sát: NOK : Khảo sát KO hợp lệ

Hoàn tất khảo sát

+ Click “Hoàn tất khảo sát” để kết thúc khảo sát

+ Click “Khảo sát lại” để chọn lại thông tin khảo sát

7

8

View thông tin hộp cáp

+ Click button “Xem chi tiết” hiển thị full thông tin mã hộp cáp

+ Click button “thông tin quản lý” để xem thông tin người quản lý hạ tầng.

9

10

Bước 4: Tìm kiếm hoặc nhập mới thông tin khách hàng

TH1: Tìm kiếm khách hàng cũ: Nhập thông tin số giấy tờ  Cick “Tìm kiếm” . Hệ thống sẽ trả về danh sách tất cả các khách hàng có số giấy tờ đang tìm kiếm

TH2: Nhập mới thông tin khách hàng: Click “Nhập mới”. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin khách hàng cho phép nhập mới.

Cick “Thêm mới” để thêm KH hoặc Click “Hủy” để hủy bỏ thao tác

11
12

Bước 5: Sau khi chọn thông tin khách hàng, Hệ thống hiển thị phần thông tin thuê bao:

Công nghệ, dịch vụ, mã kết cuối: Không cho phép sửa

Gline và isdn/account: hệ thống tự sinh

Ngày hẹn= ngày hiện tại: cho phép sửa

Địa chỉ lắp đặt: Tự fill địa chỉ tại màn hình khảo sát đã nhập trước đó.

Các thông tin khác: IP tĩnh, đặt cọc, hàng hóa tùy thuộc vào cấu hình gói cước, hình thức hòa mạng, dịch vụ bán hàng.

13

Bước 5.1: Click “Chọn loại thuê bao” để chọn loại thuê bao

14

Bước 5.2: Click “Chọn hình thức hòa mạng” để lấy HTHM

15

Bước 5.3: Click “Chọn chương trình khuyến mại” để đăng kí CTKM (Có thể chọ không đăng kí)
16

Bước 5.4: Bắt buộc chọn CDT nếu chọn CTKM có cấu hình. Trường hợp ko chọn CTKM mà vẫn load ra CDT, có thể chọn CDT hoặc ko.

17

Bước 5.4: Click “Danh sách thiết bị kèm theo” để chọn hàng hóa (nếu có hàng hóa)

18

Bước 5.5: Click chọn loại hàng hóa trong danh sách thiết bị kèm theo

19

Bước 5.6: Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết các mặt hàng cho phép lựa chọn hàng hóa.

20

Bước 5.7: Chọn chi tiết hình thức cung cấp cho mặt hàng

21

Hàng hóa có thể chọn: Bán đứt, cho thuê, đặt cọc

 

22

23

24

Bước 6:Thông tin hợp đồng

Chuyển chọn tab “Thông tin hợp đồng”, Hệ thống hiển thị danh sách hợp đồng mới và các hợp đồng cũ của khách hàng, bắt buộc chọn thông tin hợp đồng

25

26

TH1: Chọn thông tin hợp đồng mới: Hệ thống hiện thị thông tin các trường giao diện cần nhập (Địa chỉ hóa đơn cước lấy mặc định là địa chỉ thông báo cước và cho phép sửa)

TH2: Chọn thông tin hợp đồng cũ: Hệ thống tự động fill thông tin hợp đồng cũ lên màn hình, disable không cho phép sửa

Nhập đầy đủ thông tin hợp đồng Click “Lưu thông tin

Trường hợp muốn chọn lại hợp đồng khác, click icon tại phần Hợp đồng.

Bước 7: Đấu nối thuê bao

Chọn hợp đồng xong: Hệ thống tự động link sang màn hình thông tin thuê bao để thực hiện đấu nối

Click: “Đấu nối”: hệ thống hiển thị confirm đấu nối

Click: “Đồng ý” để thực hiện đấu nối

Click: “Hủy” để hủy bỏ thao tác đấu nối.

27

28

Bước 8: Với TH đấu nối cố định nhiều thuê bao, cần nhập thông tin thuê bao đấu kèm ( Đấu Combo)

B8.1: Màn hình đấu nối nhiều thuê bao: Hiển thị thêm vùng chọn các dịch vụ đấu kèm

29

30

B8.2: Click đấu nối, hệ thống sẽ trả về chi tiết thông tin các thuê bao đấu thành công, thất bại

Quản lý yêu cầu cố định mới

Mục đích chức năng:

Cho phép tìm kiếm, xem chi tiết các yêu cầu ở các trạng thái: tạo mới, đã đấu nối, đang triển khai, đã hủy.

Cho phép hủy các yêu cầu đã tạo khi có quyền:

Cho phép quản lý hủy yêu cầu của các CTV mình quản lý

Bước 1: Vào đường dẫn chức năng: Quản lý khách hàng/Cung cấp dịch vụ đấu nối mới/Quản lý yêu cầu: Hệ thống hiển thị màn hình mặc định của chức năng như sau:

31

Bước 2: Nhập điều kiện tìm kiếm:

Dịch vụ/ISDN

Mã yêu cầu

Trạng thái yêu cầu

Nhân viên: (với TH nhân viên quản lý, xuất hiện combox cho phép chọn CTV mình đang quản lý)

Thời gian tìm kiếm: mặc định từ đầu tháng đến hiện tại

32

33

Bước 3: Click tìm kiếm

34

Bước 4: Hủy yêu cầu

User có quyền sẽ nhìn thấy icon “X” cho phép hủy yêu cầu với các trạng thái hợp lệ

Click icon “X”  => Chọn lý do => Confirm OK để thực hiện hủy

35

36

Chúc Các Bạn Thành Công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here