HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

0

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

hoa don dien tu

Lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử

–   Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.

–   Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.

–   Quá trình thanh toán nhanh hơn.

–   Góp phần bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn sử dụng tra cứu Hóa đơn bán hàng

HDDT 1

Hướng dẫn sử dụng tra cứu hóa đơn thu cước

HDDT 2

Các điều kiện Viettel đã đảm bảo khi triển khai hóa đơn điện tử

– Hạ tầng về công nghệ thông tin để lưu trữ và sử dụng chứng từ điện tử và phải có chữ ký điện tử;

– Sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử tự xây dựng.

– Ban hành Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử và gửi Thông báo phát hành hoá đơn điện tử tới cơ quan thuế;

– Thông báo cho khách hàng về định dạng hoá đơn và cách thức truyền nhận hoá đơn điện tử.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here